Nota prawna

Nota prawna


Właścicielem serwisu jtfinanse.com.pl jest JT Finanse Ubezpieczenia i Gwarancje (dalej JT Finanse) z siedzibą w Krakowie przy ul. Roweckiego 15 lok 26, wpisana do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, o numerze NIP 678-111-24-63.

Zawartość niniejszej witryny internetowej, jest chronione prawem polskim. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron,
lub fragmentów portalu pod warunkiem nie naruszania praw. Zawartość i układ graficzny serwisu mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

JT Finanse informuje i zastrzega, że dane zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego służą wyłącznie celom informacyjnym i reklamowym i nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów.

JT Finanse oświadcza, że z uwagi na specyfikę świadczonych usług, oraz okresowość aktualizacji danych nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za aktualność oraz kompletność danych, w tym w szczególności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, czy informacji o produktach. JT Finanse
nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania lub niemożliwości korzystania z materiałów umieszczonych na stronie.

Korzystanie przez Użytkownika z portalu jtfinanse.com.pl jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

 

Ochrona danych osobowych i pliki cookies


JT Finanse zapewnia osoby odwiedzające serwis jtfinanse.com.pl i wypełniające formularze kontaktu na niniejszej stronie, że przestrzega zasad dotyczących ochrony prywatności. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych: Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych 

Jednocześnie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na stronach www, do których odnośniki znajdują się na naszym serwisie. Dlatego też prosimy aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.

JT Finanse zbiera za pomocą tzw. „cookies” informacje o sesjach użytkowników. Polityka Cookies zamieszczona jest na stronie: http://jtfinanse.com.pl/cookie-policy

 

 

 

 

Facebook
Pinterest