Nasze wartości

Misja firmy

 

pracownik

Jesteśmy firmą działającą na rynku od 2004 roku. Naszym priorytetem
jest rozwój firmy ukierunkowany na jak najwyższą jakość usług
świadczonych naszym Klientom.    

Łączymy wiedzę, doświadczenie i pasję. Właśnie te cechy pozwalają nam zaoferować partnerom biznesowym więcej niż inni.

W swojej pracy kierujemy się zasadami etyki zawodowej.  Jesteśmy sygnatariuszami Kodeksu Etyki pośredników ubezpieczeniowych i finansowych.
Pełna treść zasad Kodeksu Etyki Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych
i Finansowych znajduje się na stronie internetowej http://www.posrednicy.org.pl/kodeks-etyki-pipuif

 

 
Biznes opieramy na wartościach
 
Zaufanie i uczciwość  – podstawa relacji z naszymi Klientami i Partnerami. W kontaktach z innymi wykazujemy szacunek i zrozumienie. Zawsze działamy fair.

Rzetelność i zaangażowanie – to nie tylko wykonywanie swoich obowiązków sumiennie i terminowo, ale także otwartość na nowe rozwiązania i chęć ciągłego rozwoju.

Odpowiedzialność – jesteśmy odpowiedzialni za swoje działania i ich wpływ na nasze otoczenie