Ubezpieczenia OC

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (Ubezpieczenia OC)

Ubezpieczenie OC pozwala zabezpieczać interesy firmy oraz jej pracowników
na wypadek skierowania roszczenia wynikającego z ponoszonej odpowiedzialności cywilnej (deliktowej, kontraktowej oraz produktowej).

Prawidłowo stworzona polisa OC zapewnia realną ochronę interesów majątkowych przedsiębiorstwa/firmy/osoby w przypadku skierowania roszczenia przez poszkodowanego. 

Oferujemy profesjonalną pomoc w doborze adekwatnego zakresu ochrony Ubezpieczenia OC.

 

1. OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia:

 • OC pracodawcy,
 • OC najemcy, nieruchomości lub rzeczy ruchomych,
 • OC za szkody będące następstwem nagłego zanieczyszczenia środowiska,
 • OC za czyste straty finansowe
 • OC za szkody w rzeczach osób trzecich w pieczy, pod dozorem lub kontrolą
jak również OC za produkt:
 • koszty wycofania wadliwego produktu z rynku (Product Recall),
 • klauzula usunięcia i zastąpienia
 • klauzula połączenia lub zmieszania
 • klauzula maszynowa

2. Obowiązkowe OC:

 • Architektów
 • Projektantów
 • Inspektorów nadzoru budowlanego
 • Biegłych rewidentów
 • Zarządców nieruchomości
 • Doradców podatkowych
 • Biur rachunkowych
 • Pośredników w obrocie nieruchomości

3. OC zawodowe – dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej

4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu spółki (ubezpieczenie D&O).

gwarancje-wiezowce 

JT Finanse
UBEZPIECZENIA i GWARANCJE
Kraków, ul. Nowosądecka 82
tel +48 12 411 08 92,
lub 500 213 507
biuro@jtfinanse.com.pl

 

JT Finanse -naszą siła jest wiedza i doświadczenie

Zachęcamy do korzystania z naszych usług!