PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe

 

1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne.

 

Zarządzanie środkami gromadzonymi w ramach PPK, mogą oferować wyłącznie:

–  Fundusz Inwestycyjny, zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI);

–  Fundusz Emerytalny, zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) albo Pracownicze Towarzystwo Emerytalne (PrTE);

–  Zakład Ubezpieczeń.

Aktualny wykaz Instytucji dostępny na stronie mojeppk

 

Nadzór nad PPK w zakresie działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych, pracowniczych towarzystw emerytalnych, zakładów ubezpieczeń oraz funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). 

 

 

PPK są dobrowolne dla pracowników,

Pracodawca ma obowiązek wprowadzić je w swojej firmie. 

 

Pracownicze Plany Kapitałowe będą wdrażane etapami.

Termin, w którym dany pracodawca zobowiązany jest do wprowadzenia PPK, jest uzależniony od liczby osób zatrudnionych        u tego pracodawcy.

 

Terminy wprowadzania PPK

1 lipca 2019 r.       – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób 

1 stycznia 2020 r.  – firmy zatrudniające co najmniej 50 osób

1 lipca 2020 r.         – firmy zatrudniające co najmniej 20 osób

1 stycznia 2021 r.   – pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki

                                     sektora finansów publicznych 

 

Czym się kierować, by wybrać najkorzystniejszą ofertę ?

doświadczenie w obsłudze pracowników dużych przedsiębiorstw      w ramach grupowych programów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych 
dodatkowe produkty oferowane w ramach PPK, rodzaj wsparcia  oferowanego przez instytucję (portal do obsługi programu dla pracodawców i pracowników, wsparcie telefoniczne, dedykowany opiekun programu dla firmy),
 wiarygodność potwierdzona oceną renomowanych agencji ratingowych,
 doświadczenie instytucji w zarządzaniu funduszami.

 

Pracownicze Plany Kapitałowe  – pobierz informator

 

 

 

PPK

 

 

JT Finanse

UBEZPIECZENIA i GWARANCJE

 

Kraków, ul. Nowosądecka 82

tel +48 12 411 08 92,

lub 500 213 507

biuro@jtfinanse.com.pl

Zachęcamy do korzystania z naszych usług!